Activiteiten


Predikant vacant in de protestantse kerk Ronse.

De Verenigde Protestantse Kerk in Ronse zoekt een predikant (M/V)

 

Wij zijn een kleine Nederlandstalige protestantse kerkgemeente in Ronse, een stad met ruim een 30000 inwoners. Onze kerkgemeente is onderdeel van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). Besteden we ruim aandacht aan onderlinge samenwerking, oecumene en contacten met sociale instellingen. Onze kerkdiensten vinden plaats in het kerkgebouw naast de pastorie. Vanouds besteedt de kerkgemeente ook aandacht aan culturele activiteiten voordrachten, tentoonstellingen.

Wij zoeken een predikant die:

 

    Minstens afgestudeerd is als master in de protestantse theologie.

    Zich kan vinden in de theologische en maatschappelijke visie van de gemeente, wars van dogmatisme, midden in de wereld, open en gastvrij.

    Nauwe zorg besteedt aan de erediensten (liturgie, preek, doop, avondmaal, rouw- en trouwdienst, kindernevendienst…).

    Aandacht heeft voor pastoraat en huisbezoek.

    Goed kan en wil samenwerken met collega’s uit de VKPB en andere kerken/religies/humanitaire instituten uit de regio.

    Kan werken in teamverband en het voortouw wil nemen in het enthousiasmeren van mensen en het uitvouwen van (inter)religieuze, culturele en sociale projecten.

    Aandacht besteedt aan projecten waarbij een brug geslagen wordt tussen religie en cultuur.

    Contacten onderhoudt met het stadsbestuur en als netwerker op zoek gaat naar interne en externe samenwerking om zo de protestantse aanwezigheid in Ronse een gezicht te geven, zowel in religieuze als culturele zin.

Kerkenraad GSM: 0476388935

 

Nieuws uit het district – oktober 2023

 

“Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe,

zijn grootheid is niet te doorgronden.”

(Psalm 145: 3)

Een mooie geloofsbelijdenis die zegt dat God groter dan is wij kunnen bevatten.

God is ook zeker groter dan een synodevergadering van de VPKB. Ook als wij het menselijk gezien niet meer zien zitten, geen oplossingen vinden… kan Hij mensen inspireren met zijn heilige Geest om zaken te overdenken, uit te zoeken, uit te werken. Die mensen moeten wel opstaan, zich in gang zetten en laten leiden om elk hun functie uit te voeren als deel van het lichaam van Christus. Of dit nu in de plaatselijke kerk is, op het niveau van het district of nationaal in een synodevergadering.

Inzake dit laatste doen wij hierbij een nadrukkelijke oproep aan álle gemeenten van ons district Oost- en West-Vlaanderen om zo talrijk mogelijk deel te nemen aan de voorbereidende zoom-vergadering van maandagavond 9 oktober om 19.00u, zodat wij op de synodevergadering van 18 november een duidelijk standpunt naar voor kunnen brengen. En dit liefst unaniem in de belangrijke dingen, in een geest van eenheid in Christus met verdraagzaamheid en respect voor verschillen.

Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. (uit Romeinen 14).

Laten wij terug gaan naar de oudste belijdenis van de kerk: Jèsous Kyrios, Jezus is Heer. Ons woord ‘kerk’ komt immers van het Griekse woord ‘kuriake’ wat betekent: wat ‘van de Heer’ is, wat van de Kyrios is.