Kerkenraad.

Nieuws uit het district – oktober 2023

 

“Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe,

zijn grootheid is niet te doorgronden.”

(Psalm 145: 3)

Een mooie geloofsbelijdenis die zegt dat God groter dan is wij kunnen bevatten.

God is ook zeker groter dan een synodevergadering van de VPKB. Ook als wij het menselijk gezien niet meer zien zitten, geen oplossingen vinden… kan Hij mensen inspireren met zijn heilige Geest om zaken te overdenken, uit te zoeken, uit te werken. Die mensen moeten wel opstaan, zich in gang zetten en laten leiden om elk hun functie uit te voeren als deel van het lichaam van Christus. Of dit nu in de plaatselijke kerk is, op het niveau van het district of nationaal in een synodevergadering.

Inzake dit laatste doen wij hierbij een nadrukkelijke oproep aan álle gemeenten van ons district Oost- en West-Vlaanderen om zo talrijk mogelijk deel te nemen aan de voorbereidende zoom-vergadering van maandagavond 9 oktober om 19.00u, zodat wij op de synodevergadering van 18 november een duidelijk standpunt naar voor kunnen brengen. En dit liefst unaniem in de belangrijke dingen, in een geest van eenheid in Christus met verdraagzaamheid en respect voor verschillen.

Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. (uit Romeinen 14).

Laten wij terug gaan naar de oudste belijdenis van de kerk: Jèsous Kyrios, Jezus is Heer. Ons woord ‘kerk’ komt immers van het Griekse woord ‘kuriake’ wat betekent: wat ‘van de Heer’ is, wat van de Kyrios is.

 

Van rechts beginnen Cris Debuysscher, Ben Blommaert, wijlen Ds. Rob Koreneef, Willy Van Opbroeck en Passchier Luc

Van rechts naar links cris debuysscher, Ben Blommaert, wijlen Ds. Rob Koreneef, Willy Van Opbroeck en Passchier Luc


Nieuws uit het district – oktober 2023

 

“Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe,

zijn grootheid is niet te doorgronden.”

(Psalm 145: 3)

Een mooie geloofsbelijdenis die zegt dat God groter dan is wij kunnen bevatten.

God is ook zeker groter dan een synodevergadering van de VPKB. Ook als wij het menselijk gezien niet meer zien zitten, geen oplossingen vinden… kan Hij mensen inspireren met zijn heilige Geest om zaken te overdenken, uit te zoeken, uit te werken. Die mensen moeten wel opstaan, zich in gang zetten en laten leiden om elk hun functie uit te voeren als deel van het lichaam van Christus. Of dit nu in de plaatselijke kerk is, op het niveau van het district of nationaal in een synodevergadering.

Inzake dit laatste doen wij hierbij een nadrukkelijke oproep aan álle gemeenten van ons district Oost- en West-Vlaanderen om zo talrijk mogelijk deel te nemen aan de voorbereidende zoom-vergadering van maandagavond 9 oktober om 19.00u, zodat wij op de synodevergadering van 18 november een duidelijk standpunt naar voor kunnen brengen. En dit liefst unaniem in de belangrijke dingen, in een geest van eenheid in Christus met verdraagzaamheid en respect voor verschillen.

Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. (uit Romeinen 14).

Laten wij terug gaan naar de oudste belijdenis van de kerk: Jèsous Kyrios, Jezus is Heer. Ons woord ‘kerk’ komt immers van het Griekse woord ‘kuriake’ wat betekent: wat ‘van de Heer’ is, wat van de Kyrios is.

 

Welkom bij Protestantse Kerk Ronse Vpkb! Voor alle kerkelijke gegevens en vragen kan je contact opnemen met de Kerkenraad. Kom gerust langs en voel je thuis in onze gemeenschap.

Kerkenraad.

 Secretaris

Dhr. W. Van Opbroeck, Rode      Broekstraat 81, 9600, Ronse,   

055-217042

willy.van.opbroecke@telenet.be

Voorzitter.

Luc  Passchier

Leden.

Cris Debuysscher

Ben Blommaert


Bestuursraad.

Secretaris

Dhr. W. Van Opbroeck

willy.van.opbroecke@telenet.be

Penningmeester

Dhr. C. Debuysscher

Leden

Wouter Blommaert

Passchier Luc

Yves Deruyck

Organisten.

Power Point: Passchier Luc

Vrouwenkring.

Mevr. M. Van Opbroeck-Deraedt, Rode Broekstraat 81, 9600, Ronse,  055-217042

willy.van.opbroecke@telenet.be

 

Kinderkerk.

Mvr: Petra Kouwert 

Mvr.Anne-Marie Vandekerckhove

 

Nieuwe website.

www.protestantsekerkronse.com

Instagram: protestanten_ronse

 

Twitter; twitter@ronsevpkb

 

Abonnement & giften Kerknieuws

Désiré Leterme vzw

IBAN: BE18 9530 5173 0065

BIC: CTBK BE BX

Verantwoordelijke uitgever.

SAMENSTELLER.

L & A Passchier–Van Opbroeck

 

passchier.luc@telenet.be

Tel: 055 604831

 

Anny GSM: 0476457279

Luc GSM: 0476388935