Over ons

Mensen inspireren om zin en doel in het geloofsleven te vinden.


U stapt een keer de protestantse kerk van Ronse binnen. U wilt gewoon eens weten wat ze daar doen elke zondag. Of u bent op zoek naar God. Daar staat u dan. U voelt u een beetje een vreemde tussen de anderen. U bent misschien ook net iets anders gekleed. Voel u daardoor echter niet bezwaard. Voor God bent u geen vreemde. Daarom: van harte welkom in onze kerk!
Want dit is de plaats, waar wij Hem en elkaar mogen ontmoeten.
In de kerkdiensten ontmoeten we elkaar, we zingen, bidden en luisteren naar wat in de bijbel staat. Ook wordt er uitleg gegeven over wat de bijbel ons zegt en zijn er speciale momenten voor de kinderen in de dienst. De volgorde waarin deze dingen in de kerkdienst gebeuren noemen we liturgie. De kerkdienst noemen we ook wel eredienst. omdat het een dienst is tot eer van God.

Onze geschiedenis

1903

1968

2018

2021

Stichting van de Protestantse kerk In Ronse

Ingebruik name van huidig kerkgebow

Sedert 1903 hebben 13 predikanten de kerk van Ronse gediend. In 2018 afscheid van Ds. Katelijne de Poortere.

Dominee Rob Koreneef heeft beroep naar protestantse kerk in Ronse aangenomen.