LAAT ONS SAMEN GROEIEN

Protestantse Kerk Ronse

Vermoeide reiziger, welkom in dit huis van God.

Hier is geloof voor wie twijfelt, hoop voor wie verdwaald is.

Sta even stil, sluit je ogen, bewonder de schoonheid.

Adem het verleden in van deze kerk.

En start hier een nieuw begin.

Vouw je handen, sluit je ogen,

open je hart, en bid.

99

Sterk in gemeenschapszin

 

Wij zijn geen eiland in de samenleving, maar een geloofsgemeenschap ten dienste van Ronse.

250

Samenbindend

 

Samenbindend willen we mensen bij elkaar brengen die nood hebben aan vriendschap, geloof en houvast in elk moment van hun leven.

30

Gepassioneerd door het Evangelie

 

Wij zijn geraakt door verhaal in de Bijbel dat God de mens niet los laat, maar trouw houdt aan Zijn Woord!l

Zondagsdiensten

Elke zondag kerkdienst

om

10.00 uur.

 Online zie onderaan pagina


Waar?

Protestantse kerk

Bredestraat 82

9600 Ronse

.

Iedereen van harte welkom!

Fotogalerij zie

Doe met ons mee!

Geplande Evenementen

God,

we willen u danken dat Uw woord ons weer zoveel duidelijk heeft gemaakt,

dat we telkens weer mogen ervaren dat Uw liefde en barmhartigheid oneindig zijn.

Leer ons om onszelf niet met zelfbeklag te beladen, om onszelf en anderen nooit te veroordelen.

We danken voor de vrijheid die we hebben om steeds te mogen herbeginnen met U.

Heer, we willen bidden voor ieder van ons.

Leer ons hoe we Uw liefde en genade kunnen toepassen in ons dagelijks leven, voor onszelf en naar anderen toe.

We bidden voor de mensen die er vandaag niet bij konden zijn,

door ziekte of werk,

voor zij die het moeilijk hebben de stap te zetten hier aanwezig te zijn doordat ze worstelen met zichzelf.

EREDIENST OM 10 UUR

Je kan de bevestigingsdienst online bekijken via deze link (of klik op de uitnodiging)

Uw herinnering aan de overledene

“ Laten we samen groeien ”

Mensen inspireren om zin en doel in het geloofsleven te vinden.


U stapt een keer de protestantse kerk van Ronse binnen. U wilt gewoon eens weten wat ze daar doen elke zondag. Of u bent op zoek naar God. Daar staat u dan. U voelt u een beetje een vreemde tussen de anderen. U bent misschien ook net iets anders gekleed. Voel u daardoor echter niet bezwaard. Voor God bent u geen vreemde. Daarom: van harte welkom in onze kerk!
Want dit is de plaats, waar wij Hem en elkaar mogen ontmoeten.
In de kerkdiensten ontmoeten we elkaar, we zingen, bidden en luisteren naar wat in de bijbel staat. Ook wordt er uitleg gegeven over wat de bijbel ons zegt en zijn er speciale momenten voor de kinderen in de dienst. De volgorde waarin deze dingen in de kerkdienst gebeuren noemen we liturgie. De kerkdienst noemen we ook wel eredienst. omdat het een dienst is tot eer van God.

Beschrijving

 

Wij zijn een enthousiaste gemeenschap van gelovige mensen, die elke zondag samenkomen rond Gods Woord in een eredienst die ongeveer een uur duurt. We zingen veel en graag en er is ruimte voor allerlei soorten muziek. Drum en piano hebben daarin hun plek veroverd. De preek is voor ons, protestanten, een moment om naar uit te zien, omdat de schriftuitleg ons aantoont hoe ons eigen leven in verband staat met Gods Woord en hoe die oude teksten in ons dagdagelijks bezig zijn tot leven kunnen komen.